Felhívás

Sajóecseg Község Önkormányzata

3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27. szám

Felhívás

 

Sajóecseg Község Önkormányzata -  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján -  Sajóecseg  község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai szerint felhívja az alábbi partnereket  írásos észrevételük megtételére SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK K-3 JELŰ MÓDOSÍTÁSA tárgyában.

Az egyeztetésben résztvevők , partnerek köre:

 

  1. A településen állandó bejelentett lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosság.
  2. Valamennyi a településen működő és bejegyzett civil szervezet.
  3. Érintettség esetén a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
  4. A településen működő elismert egyház.

 

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK K-3 JELŰ MÓDOSÍTÁSA megtekinthető a település honlapján (www.sajoecseg.hu/partnersegi-egyeztetés) és az Önkormányzati Hivatalban 8.00 óra 15.30 óra közötti időpontban. A partnerek 2016. március 17. napjától 2016.  április 7. napjáig  írásos észrevételt tehetnek az Önkormányzati  Hivatalban (3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27. szám) postai úton vagy írásban személyesen , továbbá  a sajoecseg@sajoktv.hu, internet címre.

 

Sajóecseg, 2016. március 16.

 

Inklovics László sk.

polgármester